Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu
Szukaj w tym dziale:

 W skład KP PSP w Mielcu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 1. Wydzał Operacyjno-Szkoleniowy - symbo - PR
 2. Wydział Organizacyjno-Kwatermistrzowski - symbol - POT
 3. Sekcja Finansów - symbol - PF
 4. Sekcja Kontrolno-Rozpoznawcza - symbol - PZ
 5. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP Nr 1
  z siedzibą w Mielcu, ul.Sienkiewicza 54
  - symbol - PJRG-1
 6. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP Nr 2
  z siedzibą w Mielcu, ul.Wojska Polskiego 3
  - symbol - PJRG-2