Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu
Szukaj w tym dziale:

O G Ł O S Z E N I E

o naborze do służby w komendzie powiatowej PSP w Mielcu.

 Poniżej załączniki dotyczące:
1. ogłoszenia o naborze, wymaganiach koniecznych, wymaganych dokumentach  oraz etapach postępowania kwalifikacyjnego;
2. Informacja dot. postępowania kwalifikacyjnego - "Rozporządzeniu MSWiA z dnia 29 marca 2018r." - szczegółowa informacja w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej,
3. zaświadczenie o udziale w działaniach ratowniczo-gaśniczych - zał. 1,
4. oświadczenie o niekaralności - zał. 2,
5. zaświadczenie lekarskie - zał. 3.

 

ZAŁĄCZNIKI:

1.  Ogłoszenie o naborze

2. Informacja dot. postępowania kwalifikacyjnego.

3. zał. nr 1.

4. zał. nr 2.

5. zał. nr 3.

      Informacje o naborze do służby zamieszczono również na stronie internetowej komendy powiatowej PSP w Mielcu w dziale: Nabór do służby w PSP, w tym miejscu.