Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu
Szukaj w tym dziale:

INFORMACJA O TREĆI ZŁOŻONYCH OFERT

     Komenda powiatowa PSP w Mielcu zamieszcza w poniższym załączniku informacje o treśći złożonch ofert dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie "Remontu instalacji elektrycznej JRG-2"

Informacja o treści złożonych ofert


Remont instalacji elektrycznej JRG-2

      Komenda powiatowa PSP w Mielcu zamieszcza w poniższych załącznikach komplet dokumentów dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie "Remontu instalacji elektrycznej w budynku jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 2 komendy powiatowej PSP w Mielcu"

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Zał. 1_Formularz ofertowy

4. Zał. 2_Oświadczenie o spłenieniu warunków

5. Zał. 3 _Wykaz robót

6. Zał. 4_Wykaz osób

7. Zał. 5 _Oświadczenie o grupie kapitałowej

8. Zał. 6_oświadczenie o osobach

9. Zał. 7_Umowa

10. Zał.  8  PROJEKT WYKONAWCZY:

- Strona tytułowa

- Opis techniczny -1

- 1E

- 2E

- 3E

- 4E

- 5E

- 6E

- 7E

- 8E

- 9E

- 10E-1

- 11E

11. Zał. 9_Przedmiar 1

12. Zał. 10_Przedmiar 2

13. Zał. 11_Przedmiar 3

14. Zał. 12_Wymagania dot. zatrudnienia

         Ogłoszenie zamieszczono również na stronie internetowej komendy powiatowej PSP w Mielcu w dziale: Zamówienia publiczne, w tym miejscu.