Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu
Szukaj w tym dziale:

WYNIKI VII ETAPU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

         Komenda Powiatowa PSP w Mielcu,  w poniższym załączniku podaje wyniki VII ETAPU postępowania kwalifikacyjnego tj. ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu na stanowisku stażysta.

Załącznik: Wyniki VII etapu postępowania kwalifikacyjnego.

        Wyniki VII ETAPU naboru do służby dostępne są rónież na stronie www.kppsp.mielec.pl; w dziale: Nabór do służby w PSP w tym miejscu.


WYNIKI VI ETAPU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

         Komenda Powiatowa PSP w Mielcu,  w poniższym załączniku zamieszcza wyniki rozmowy kwalifikacyjnej, która odbyła się w dn. 24.09.2019 r. W dokumencie zamieszczono również informacje dot. skierowania kandydata na badania lekarskie, które ocenią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Załącznik:

Wyniki z rozmowy kwalifikacyjnej oraz informacje dot. zasad kierowania na badania lekarskie.
       Wyniki VI ETAPU naboru do służby dostępne są rónież na stronie www.kppsp.mielec.pl; w dziale: Nabór do służby w PSP w tym miejscu.


WYNIKI V ETAPU NABORU DO SŁUŻBY I WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO VI ETAPU

        Komenda Powiatowa PSP w Mielcu, w poniższym załączniku zamieszcza wyniki ocen złożonych dokumentów wskazanych w pkt. 4.2. ogłoszenia o naborze. W dokumencie zamieszczono również wykaz osób zakwalifikownych do rozmowy kwalifikacyjnej - ETAP VI naboru, która odbędzie się w dn. 20.09.2019 r.

Załącznik:

Wyniki V etapu postępowania i wykaz osób zakwalifikowanych do VI etapu.

      Wyniki V ETAPU naboru do służby dostępne są rónież na stronie www.kppsp.mielec.pl; w dziale: Nabór do służby w PSP.


WYNIKI III i IV ETAPU NABORU DO SŁUŻBY
przeprowadzonych w dn. 13.09.2019 r. z sprawdzianu pływania i sprawdzianu lęku wysokości

         Komenda Powiatowa PSP w Mielcu w poniższym załączniku podaje wyniki z sprawdzianu pływania i sprawdzianu lęku wysokości, które odbyły się w dniu 13.09.2019 r.

Załącznik: ID: WYNIKI III i IV ETAPU NABORU DO SŁUŻBY

        Wyniki III i IV ETAPU naboru do służby dostępne są rónież na stronie www.kppsp.mielec.pl; w dziale: Nabór do służby w PSP.


WYNIKI Z TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
przeprowadzonej w dn. 11.09.2019 r. - kończącze II ETAP naboru do służby.

         Komenda Powiatowa PSP w Mielcu w poniższym załączniku podaje wyniki z testów sprawności fizycznej, które odbyły się w dniu 11.09.2019 r. W dokumencie podano również informacje o kolejnych ETAPACH III i IV naboru dla kandydatów, którzy  z wynikiem POZYTYWNYM zaliczyli testy sprawności fizycznej.

Załącznik: WYNIKI Z TESTÓW SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ I INFORMACJE DOT. III i IV ETAPU

          Informacje o kolejnych ETAPACH naboru oraz wynikach osiągniętych przez kandydatów z testów sprawnościowych dostępne rónież na stronie www.kppsp.mielec.pl; w dziale: Nabór do służby w PSP w tym miejscu.


Zakończenie I ETAPU naboru do służby i informacja o II ETAPIE

            Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu w poniższym załączniku podaje informacje dot. zakończenia I ETAPU naboru, tzn: "Ocen złożonych dokumentów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym pod względem kompletności oraz spełnienia wszystkich wymogów określonych w ogłoszeniu o naborze".
         W załączniku podano również informacje dotyczące II ETAPU tzn:. terminu i miejsca przeprowadzenia testów sprawności fizycznej.

Załącznik: Wyniki I etapu naboru do służby i informacje dot. II etapu naboru.

         Wyniki I ETAPU naboru do służby dostępne są rónież na stronie www.kppsp.mielec.pl; w dziale: Nabór do służby w PSP.