Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu
Szukaj w tym dziale:

ZAKAD ZWIĘKSZONEGO RYZYKA - Kronospan Mielec Sp. z o. o.

Informacja Komendanta Powiatowego PSP w Mielcu:

   - Informacja Komendanta Powiatowego PSP w Mielcu.

Informacja o przedłożonych zgłoszeniach zakładów o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku:

   - Zgłoszenie zakładu.

Informacja o pozytywnie zaopiniowanych programach zapobiegania poważnym awariom (PZA):

  - Program zapobiegania poważnym awariom.

 Informacja o kontrolach planowanych w terenie:

  - Informacje kontrolne.

Informacja o decyzjach (art. 267a ust. 2, art. 264d ust. 1):

  - Wydane decyzje - art. 267a ust. 2.

  - Wydane decyzje - art. 264d ust. 1.