Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu
Szukaj w tym dziale:

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

      Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu informuje, że prowadzone postępowanie dot. "Dostawy paliw płynnych w systemie bezgotówkowego tankowania sprzętu transportowego komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu" zostało unieważnione. Informacja wraz z uzasadnieniem znajduje się w poniższym załączniku.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

    Informację zamieszczono również na stronie internetowej komendy powiatowej PSP w Mielcu w dziale: Zamówienia publiczne, w tym miejscu.


INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

        Komenda Powiatowa PSP w Mielcu zamieszcza w poniższym załączniku „Informacje o treści złożonych ofert” dot.: "Dostawy paliw płynnych w systemie bezgotówkowego tankowania sprzętu transportowego komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu".

Informacja o treści złożonych ofert.

  Informację zamieszczono również na stronie internetowej komendy powiatowej PSP w Mielcu w dziale: Zamówienia publiczne, w tym miejscu.


WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

           Komenda Powiatowa PSP w Mielcu zamieszcza w poniższym załączniku informację dotyczącą wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia "SIWZ" dot: "Dostawy paliw płynnych w systemie bezgotówkowego tankowania sprzętu transportowego komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu".

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

      Informację zamieszczono również na stronie internetowej komendy powiatowej PSP w Mielcu w dziale: Zamówienia publiczne, w tym miejscu.


OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE

       Komenda Powiatowa PSP w Mielcu zamieszcza w poniższych załącznikach komplet dokumentów dot. ogłoszenia przetargu na: "Dostawe paliw płynnych w systemie bezgotówkowego tankowania sprzętu transportowego komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu".

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

Oświadczenie

Oświadczenie wykonawcy

Formularz ofertowy

Wzór umowy

     Ogłoszenie zamieszczono również na stronie internetowej komendy powiatowej PSP w Mielcu w dziale: Zamówienia publiczne, w tym miejscu.