Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu
Szukaj w tym dziale:

- USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (DZ.U.02.147.1229)

- USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej. (tekst ujednolicony Dz.U.Nr 147 poz. 1230 z 2002, Nr. 59 poz. 516 z 2003r., Nr 100 poz. 836 z 2005r. , Nr 181 poz. 1291 z 2007r)

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
(Dz.U.99.111.1311)

- USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz.U.01.112.1198)

- USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.02.101.926)

- USTAWA z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
(Dz.U.01.130.1450)

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.
(Dz.U.07.10.68)

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej.
(Dz.U.06.143.1037)