Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu
Szukaj w tym dziale:

Nazwa:
Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Mielcu, woj. podkarpackie

ADRES SIEDZIBY :
ul. Sienkiewicza 54
39-300 Mielec

NIP : 817-17-56-559
REGON : 001254352

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu jest jednostką organizacyjną ochrony przeciwpożarowej nie posiadającą osobowości prawnej,  wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. Organizację Komendy Powiatowej określa Regulamin Organizacyjny KP PSP w Mielcu zatwierdzony przez Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie w dniu 31 marca 2010 roku.

Aktami prawnymi normującymi działalność KP PSP w Mielcu są:

- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. 2002, Nr 147 poz. 1229 z późn.zm.),

- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej(tekst jednolity Dz.U. 2006, Nr 96 poz. 667 z późn.zm.),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej(Dz. U. Nr 143 poz. 1037).