Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu
Szukaj w tym dziale:

Tryb przyjmowanie, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków:


Praca w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu  trwa od godz. 7.30 do godz. 15.30 od poniedziałku do piątku.
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu  zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/2015 z dnia 26.06.2015r. przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków jeden raz w tygodniu tj. w każdy poniedziałek, w godz. 14.00 – 16.00.
W pozostałych dniach tygodnia, interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmuje wydział właściwy ds. organizacyjno-kwatermistrzowskich KP PSP w Mielcu, który sporządza protokół ustalonego zgłoszenia skargi lub wniosku.
Nadzór nad trybem załatwiania i rozpatrywania skarg i wniosków sprawuje wydział właściwy ds. organizacyjno-kwatermistrzowskich KP PSP w Mielcu, który prowadzi również rejestr skarg, wniosków i anonimów.
Skargi i wnioski dotyczące działalności i funkcjonowania tutejszej komendy załatwiane są przez właściwe komórki organizacyjne komendy powiatowej zgodnie z właściwością rzeczową.
W terminie 3 dni od daty otrzymania skargi Naczelnicy Wydziałów KP PSP w Mielcu informują wydział właściwy ds. organizacyjno-kwatermistrzowskich o sposobie jej załatwienia.

 

Zgodnie z art. 221 §1 i §3 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz §8 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002r., nr 5, poz. 46) zapytania prawne nie zawierające imienia, nazwiska i adresu pozostawia się bez rozpoznania.

Zarządzenie KP PSP w Mielcu