Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu
Szukaj w tym dziale:


 

 

Doręczanie dokumentów elektronicznych
do Komendy Powiatowej PSP w Mielcu      Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216):


Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do KP PSP w Mielcu:

  1. Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Komendy Powiatowej PSP w Mielcu na platformie ePUAP http://epuap.gov.pl, w celu złożenia wniosku konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP
  2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:30 - 15:30) do Sekretariatu Komendy Powiatowej PSP w Mielcu, ul.Sienkiewicza 54, 39-300 Mielec, na następujących nośnikach danych:
  • Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  • Płyta CD-R

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.Nazwa organizacji na platformie ePuap:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu   (kppspmielec)


Link do usługi „Pismo ogólne do podmiotu publicznego"

 


        Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Komendy Powiatowej PSP w Mielcu: Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub uwierzytelnione profilem zaufanym, formaty danych w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism:

.doc, .docx, .rtf
.gif, .jpg, .png, .tif
.ods, .odt
.pdf, .txt
.xls, .xlsx
.xml

  • wielkość dokumentów wraz z załącznikami nie może przekraczać 3,5 MB,
  • dokumenty i nośniki zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane.

       W przypadku dostarczania dokumentów elektronicznych nie spełniających ww. wymogów (łącznie) – nie będą one wprowadzone do systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją KP PSP  w Mielcu i nie zostaną podjęte żadne czynności związane z tą dokumentacją.


       Aby skorzystać z Elektronicznej Skrzynki Podawczej KP PSP w Mielcu proszę kliknąć poniższy link:  ESP KP PSP Mielec  lub   Link do usługi „Pismo ogólne do podmiotu publicznego".